“Psykoterapi är en erfarenhet som förändrar.”

Anne Fischer 

Leg. psykolog

Välkommen till Fischer Psykologi som drivs av mig, leg. psykolog Anne Fischer. Jag erbjuder psykoterapi, krisstöd och rådgivning till unga vuxna och vuxna i lugna och trivsamma lokaler i Malmö. Hit kommer du som önskar prata med en annan människa om det som är svårt och tungt att bära.

Jag är flerspråkig och erbjuder samtal på svenska, danska och engelska. Varmt välkommen att boka en första tid.

Om psykologiskt stöd och behandling

Det krävs ofta mycket mod för att våga prata med en annan människa om det som är svårt och tungt att bära.

Anledningarna till att ta kontakt med en psykolog kan vara många. Det kan gälla svårigheter med oro, stress eller nedstämdhet, relationssvårigheter, sömnproblem, kris eller sorg. Vare sig du befinner dig mitt i en omvälvande livshändelse eller går med omfattande eller kanske diffusa funderingar så är du välkommen att boka ett första besök.

Genom psykologiskt stöd och behandling kan du få hjälp att komma vidare i livet och närmare dig själv.